3. Btw bij levering van een onroerende zaak

In een aantal gevallen is de levering van een onroerende zaak altijd belast met btw. In andere gevallen is die levering vrijgesteld van btw, maar kan uw klant er samen met de koper vaak voor kiezen toch btw te berekenen. U moet hiervoor voor uw klant toestemming vragen aan de belastingdienst , of de keuze moet worden vastgelegd in de notariële akte van levering.
Wanneer verplicht belast leveren?
Er moet altijd belast worden geleverd in de volgende gevallen:

Wanneer kiezen voor levering met btw?
Verkoopt uw klant een onroerende zaak die langer dan 2 jaar in gebruik is? Dan is dit in principe vrijgesteld van btw. Heeft hij btw betaald bij de aankoop van het pand? Dan kan het voordelig zijn te kiezen voor verkoop met btw (kiezen voor belaste levering).

Let op!
In de volgende gevallen kan uw klant niet kiezen voor levering met btw:

Als de koper de onroerende zaak voor minder dan 90% gebruikt voor belaste omzet.
Als de onroerende zaak wordt verkocht als onderdeel van de verkoop van een bedrijf.
Als de verkoper gebruik maakt van de landbouwregeling.

Wat geldt als levering?
De levering van een onroerende zaak is in de meeste gevallen een eigendomsoverdracht. Naast eigendomsoverdracht kan ook in andere gevallen sprake zijn van een levering.

Verkoop met verrekening van huurbedragen
Verkoopt uw klant  een verhuurde onroerende zaak met verrekening van huurbedragen? Dan mag hij die huur met de koper verrekenen zonder btw.

Let op!
Bij de verkoop van onroerende zaken moet vaak ook overdrachtsbelasting worden betaald. Als over de verkoop btw wordt gerekend, hoeft geen overdrachtsbelasting te worden betaald.