4. Herziening btw bij verkoop van onroerende zaken

Heeft uw klant bij de aankoop van een onroerende zaak btw betaald en verkoopt hij de onroerende zaak binnen de herzieningsperiode van 10 jaar? Dan moet hij de btw over de inkoop misschien herzien. U kunt dan voor uw klant misschien een extra bedrag aan btw aftrekken als voorbelasting. Of hij moet een bedrag aan btw betalen.

Hoe werkt de herzieningsperiode?
Als uw klant een onroerende zaak koopt, moet u voor hem voor het jaar waarin hij de zaak gaat gebruiken, en de 9 daarop volgende jaren beoordelen of de btw over de aankoop mag worden afgetrokken. Dit heet de herzieningsperiode. Verkoop kan gevolgen hebben voor de btw die u voor uw klant hebt afgetrokken. Als uw klant een onroerende zaak belast verkoopt, begint daarna voor de koper een nieuwe herzieningsperiode.

Gevolgen van verkoop tijdens de herzieningsperiode
Bij verkoop tijdens de herzieningsperiode zijn 4 situaties mogelijk:

  1. Uw klant heeft de onroerende zaak gekocht als ondernemer en de btw bij aankoop afgetrokken als voorbelasting. Hij verkoopt de onroerende zaak met btw (verplicht, of als keuze voor belaste levering). Met de btw die uw klant bij de aankoop heeft afgetrokken als voorbelasting, hoeft u verder niets te doen. Btw die hij betaalt over de kosten van de verkoop, kunt u aftrekken.
  2. Uw klant heeft de onroerende zaak gekocht als ondernemer en de btw bij aankoop afgetrokken als voorbelasting. Hij verkoopt de onroerende zaak zonder btw. Omdat hij bij de aankoop de btw volledig heeft afgetrokken, moet hij nu een gedeelte van deze btw terugbetalen.
  3. Uw klant heeft de onroerende zaak gekocht als ondernemer en de btw bij aankoop niet afgetrokken als voorbelasting. Uw klant verkoopt de onroerende zaak met btw (verplicht, of als keuze voor belaste levering).  De btw die hij bij de aankoop niet heeft afgetrokken, kunt u nu alsnog gedeeltelijk aftrekken. Ook kunt u de btw die hij betaalt over de kosten van de verkoop, aftrekken als voorbelasting.
  4. Uw klant heeft de onroerende zaak gekocht als ondernemer en de btw bij aankoop niet afgetrokken als voorbelasting. Hij verkoopt de onroerende zaak zonder btw. U hoeft dan verder niets te doen.