5. Verhuur van een onroerende zaak

In een aantal gevallen is de verhuur van een onroerende zaak altijd belast met btw. In andere gevallen is die verhuur vrijgesteld van btw, maar kan uw klant er samen met de huurder vaak voor kiezen toch btw te berekenen. U kunt de keuze voor belaste verhuur op 2 manieren vastleggen: in het huurcontract of met een verzoek aan het belastingkantoor.

Wanneer altijd belast verhuren?
In de volgende gevallen is de verhuur altijd belast met btw:
- verhuur door een hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar een korte periode verblijven
- verhuur van machines en bedrijfsinstallaties
- verhuur van parkeerruimten voor voertuigen en luchtvaartuigen, en verhuur van lig- en bergplaatsen voor boten, met uitzondering van de verhuur van ligplaatsen voor woonboten
- verhuur van safeloketten

Wanneer kiezen voor belaste verhuur?
Uw klant kan kiezen voor belaste verhuur als de huurder de btw voor ten minste 90% kan aftrekken als voorbelasting.