7. Ongebruikelijke transacties: auto’s contant betaald

BFT heeft eerder aandacht besteed aan autohandelaren en de meldplicht die zij hebben bij contante verkopen. Sinds de invoering van de ‘Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn’ op 25 juli 2018 geldt dat bij contante verkopen van € 10.000 of meer de handelaar een melding van een ongebruikelijke transactie bij de FIU Nederland moet doen.

De fiscaal dienstverlener moet nagaan of de cliënt zich houdt aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en daarvan bewijs verzamelen, het cliëntenonderzoek. Als een autohandelaar zich niet houdt aan de meldplicht, is dit aanleiding voor de fiscaal dienstverlener om een melding te doen van ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland.

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wil in dit bericht wijzen op een veelvoorkomend aandachtspunt bij de administratie van autohandelaren: verschillen in de geld- en goederenbeweging. BFT heeft bij diverse onderzoeken zaken geconstateerd, die voor een fiscaal dienstverlener aanleiding moeten zijn om aanvullende werkzaamheden te verrichten. Mogelijk is sprake van witwassen.

Bij een autohandelaar is een duidelijke geld- en goederenbeweging. De goederenbeweging kan als volgt worden weergegeven: eindvoorraad is beginvoorraad plus inkopen minus verkopen. Voor zowel de verkopen als de inkopen geldt dat hier een monetaire transactie tegenover moet staan.

Voorbeelden van aanwijzingen waarbij mogelijk sprake is van witwassen:

De autohandelaar verkoopt een auto die hij volgens de administratie nooit heeft ingekocht. Een extra aandachtspunt is wanneer de verkoop in contanten heeft plaatsgevonden.
De autohandelaar verkoopt een auto die op papier wel is ingekocht, maar niet is betaald. Het is in de branche immers gebruikelijk dat de koper de gebruikte auto’s (vrijwel) direct na aankoop betaalt.
In de voorraad van de autohandelaar zijn auto’s opgenomen die nooit zijn ingekocht.
De autohandelaar verkoopt auto’s voor een aanzienlijk lager bedrag dan waarvoor hij ze heeft gekocht. Dit is met name een aandachtspunt wanneer er slechts een korte periode zit tussen inkoop en verkoop.

Van een fiscaal dienstverlener mag verwacht worden dat hij in dergelijke gevallen aanvullende werkzaamheden verricht. Mochten de aanvullende werkzaamheden de vragen over de transactie niet beantwoorden, dan moet de fiscaal dienstverlener een melding doen van een ongebruikelijke transactie bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland).

Lees meer:
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Inwerkingtreding 4e anti-witwasrichtlijn
Ongebruikelijke transacties: zorgfraude door verzuim meldplicht