8. Belastingdienst/Toeslagen verstuurt brieven over aanpassen toeslag

Uw klant ontvangt in de komende maanden mogelijk een brief van Belastingdienst/Toeslagen. In deze brief staat dat zijn jaarinkomen over 2019 opnieuw is geschat. Belastingdienst/Toeslagen gebruikt het jaarinkomen om de toeslagen over 2019 te berekenen.

Als uw klant deze brief ontvangt komt dat omdat uit de aangifte inkomstenbelasting 2018 blijkt:

dat zijn inkomen is veranderd
het inkomen van zijn toeslagpartner is veranderd
het inkomen van zijn medebewoner is veranderd
de inkomens van hem en zijn toeslagpartner zijn veranderd
de inkomens van zijn toeslagpartner en zijn medebewoner zijn veranderd
de inkomens van hem, zijn toeslagpartner en zijn medebewoner zijn veranderd
de inkomens van hem en zijn medebewoner zijn veranderd

Op basis daarvan is het inkomen over 2019 opnieuw geschat. De nieuwe schatting kan hoger of lager zijn. Uw klant krijgt dan minder of meer toeslag.

Ook kan het zijn dat hij al meer toeslag heeft gekregen dan waar hij recht op had. In dit geval kan het zijn dat uw klant de teveel ontvangen toeslag moet terugbetalen.

U kunt het geschatte jaarbedrag zien door in te loggen op ‘Mijn toeslagen’.

Inkomen veranderd?
Mocht uw klant net een nieuwe baan hebben, of is hij meer of minder gaan werken? Dan kan het zijn dat de schatting van zijn inkomen niet klopt. Uw klant moet in dit geval zo snel mogelijk het juiste nieuwe inkomen aan Belastingdienst/Toeslagen doorgeven via toeslagen.nl.

Hebt u, uw klant of iemand in zijn huishouden het inkomen de afgelopen weken al gewijzigd? Dan hoeft u niets te doen. Belastingdienst/Toeslagen gebruikt dit inkomen bij de berekening van uw toeslag.