5. Overgang nieuwe KOR

Doet uw klant nu geen btw-aangifte, omdat hij gebruik maakt van de ontheffing administratieve verplichtingen? Dan geldt dat hij per 1 januari 2020 automatisch onder de nieuwe kleineondernemersregeling valt. U hoeft hiervoor niks te doen. Dit geldt ook voor zonnepaneelhouders die geen aangifte meer doen. Alleen wanneer uw klant de nieuwe kleineondernemersregeling niet wil of kan toepassen, moet u uw klant afmelden. Gebruik hiervoor het afmeldformulier. De aangiftes worden dan weer voor uw klant klaargezet.