7. Bereiden en bezorgen (hamburger)maaltijden; juiste sectorindeling (Horeca algemeen)

X (belanghebbende) bereidt en bezorgt (hamburger)maaltijden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de bestelling af te halen. De Inspecteur heeft X ingedeeld in sector 33, Horeca algemeen.
X bepleit in deze procedure dat zij moet worden ingedeeld in sector 17 (Detailhandel en ambachten), dan wel in sector 32 (Overig goederenvervoer te land en in de lucht).
Naar het oordeel van Hof Den Bosch staat de bezorging ten dienste van het door X bereide product. De door X verrichte werkzaamheden staan niet in bijlage 1 bij de Regeling Wfsv genoemd. Op grond van artikel 5.3 Regeling Wfsv vindt aansluiting in een sector dan plaats bij het onderdeel van het bedrijfs- en beroepsleven waarmee de werkzaamheden naar de aard het meest overeenkomen. In dit geval staat het bereiden van (hamburger)maaltijden voorop. Daarmee is sprake van een aan horeca aanverwant bedrijf. Het Hof verwerpt alle stellingen van X. Het Hof verklaart het beroep ongegrond.
Uitspraak Hof Den Bosch, nummer 18/00506