1. Hoogte gebruikelijk loon blijkt lastig

In een peiling vroeg de redactie van Forum Fiscaal Dienstverleners (de redactie) naar de hoogte van het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder. Slechts 6% van de 307 deelnemers koos voor het juiste antwoord: € 48.000. € 50.000 was het meest gekozen foute antwoord. 52% van de deelnemers koos hiervoor. Ook de optie € 64.000 was met 38% populair. 3% dacht dat € 45.000 correct was. In dit bericht werkt de redactie het antwoord verder voor u uit.

Vraag
Jaap is directeur-grootaandeelhouder en heeft een 40-urige werkweek. Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is € 64.000. De meestverdienende werknemer in de bv ontvangt € 50.000. Er is geen sprake van een start-up. Wat is het gebruikelijk loon?

Antwoord
Het gebruikelijk loon stel je vast op het hoogste bedrag van de volgende 3 bedragen:
75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
het hoogste loon van de werknemer in dienst van de vennootschap of een daarmee verbonden lichaam
de wettelijke ondergrens van € 45.000
Is het hoogste bedrag van deze 3 elementen hoger dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, dan stel je het gebruikelijk loon vast op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het loon moet wel ten minste € 45.000 bedragen.

Situatie Jaap
In de situatie van Jaap geldt het volgende:
75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is 75% van € 64.000 = € 48.000
het hoogste loon van de werknemer in dienst van de vennootschap: € 50.000
de wettelijke ondergrens van € 45.000. 
75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is lager dan het hoogste loon van de werknemer in dienst van de vennootschap. Je mag in deze situatie het gebruikelijk loon vaststellen op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het gebruikelijk loon van Jaap is € 48.000.