5. Parkeren met een elektrische auto op laadpunt elektrische auto. Parkeerbelasting verschuldigd?

Een automobilist heeft zijn elektrische auto op 7 mei 2018 om 13:47 uur in Amsterdam geparkeerd op een parkeerplaats zonder dat parkeerbelasting was betaald. In geschil is een in verband hiermee opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting.
De betreffende parkeerplaats is voorzien van een blauw bord met een ’P’ met daaronder een bord met de tekst: ’uitsluitend opladen elektrische auto’s’. De auto werd op het betreffende tijdstip aan de laadpaal opgeladen.
De belastingrechter in Amsterdam heeft het betoog van de automobilist verworpen dat het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (het RVV) aan de heffing van de parkeerbelasting in de weg staat. Het voornoemde bord met onderschrift houdt in dat op de betreffende parkeerplek uitsluitend elektrisch voortgedreven voertuigen mogen parkeren om deze aan de laadpaal op te laden. Dit betekent echter niet dat geen parkeerbelasting is verschuldigd.
Het laden van de auto kan anders dan de automobilist meent ook niet worden gezien als het 'onmiddellijk laden en lossen', aldus de Amsterdamse belastingrechter.