6. Maximumtarief kosten naheffing parkeerbelasting van € 62,70 naar € 64,50

In een besluit van de minister van BZK wordt het maximale bedrag aangepast dat gemeenten in rekening mogen brengen voor de kosten die gemoeid zijn met het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Dat nieuwe maximum geldt vanaf 1 januari 2020. Het tarief bedraagt in 2019 € 62,70. Gelet op de consumentenprijsindex wordt het tarief voor 2020 vastgesteld op € 64,50. Het verhogen van het maximumbedrag in het onderhavige ‘Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen’ betekent niet automatisch dat gemeenten het in rekening te brengen bedrag verhogen tot dit maximum; de kosten die zijn verbonden aan het opleggen van de naheffing zullen immers per gemeente verschillen.