7. Geniet zzp’er met één opdrachtgever winst uit onderneming?

Een man heeft vanaf 2010 als zelfstandige zonder personeel werkzaamheden verricht voor een BV. In eerste instantie werkte hij als lader/losser; later verrichtte hij technische werkzaamheden. Gedurende 2013 bestonden zijn werkzaamheden vrijwel uitsluitend uit het onderhoud en de reparatie van de machines van de BV.
Bij de belastingrechter in Den Haag is in geschil is of de man met zijn werkzaamheden voor de BV voor het jaar 2013 winst uit onderneming heeft genoten. Indien geen sprake is van winst uit onderneming is niet in geschil dat voor 2013 moet worden uitgegaan van resultaat uit overige werkzaamheden.
De man heeft volgens de belastingrechter niet aannemelijk gemaakt dat hij in 2013 een onderneming dreef. Hij had maar één opdrachtgever, was voltijd aanwezig op de bedrijfslocaties van de BV en was wat betreft tijdstip, plaats en aard van de werkzaamheden volledig afhankelijk van de BV als opdrachtgever. Dat de man ondernemersrisico heeft gelopen is niet aannemelijk gemaakt. Het risico dat de BV hem mogelijk niet voor zijn werkzaamheden zou betalen is daartoe niet toereikend.