1. Wijzigingen vennootschapsbelasting 2020

In 2020 wordt het hoge tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) niet verlaagd. Dit in tegenstelling tot eerdere plannen. Vanaf 2021 gaat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting wel omlaag, maar minder dan was gepland.

Het hoge vpb-tarief geldt voor het deel van de winst vanaf € 200.000. Dit blijft 25% in 2020 en gaat in 2021 naar 21,7%.
Het lage tarief, dat geldt voor de winst tot en met € 200.000, gaat in 2020 naar 16,5% en in 2021 naar 15%.

Aanpassing belastingrente
Vanaf 1 januari 2020 wordt bij de vennootschapsbelasting geen belastingrente in rekening gebracht als
• u de aangifte indient voor de 1e dag van de 6e maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (dit is meestal 1 juni) en,
• de ingediende aangifte juist is.