7. Nieuw btw-identificatienummer voor eenmanszaken

In het najaar 2019 ontvangen alle eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer (btw-id). In het nieuwe btw-id is het Burgerservicenummer (BSN) niet verwerkt. Zo is de privacy van de ondernemer beter beschermd.
Het nieuwe btw-id gebruikt uw klant vanaf 1 januari 2020 voor zijn zakelijke contacten. Hij houdt zijn omzetbelastingnummer. Dit gebruikt hij voor contact met de Belastingdienst waaronder het doen van aangifte.

Hoe ziet het nieuwe btw-id eruit?
Het btw-id is een persoonlijk, uniek nummer en bestaat net als nu uit: NL - 9 cijfers - B - 2 cijfers. Het verschil met de oude situatie is, dat de 9 cijfers niet langer het BSN van uw klant vormen en dat het controlenummer een willekeurig getal is.

Wat moet uw klant doen?
• Hij past, voor zover van toepassing, zijn factuurpapier of factuursjabloon, internetsite(s), briefpapier, overige digitale sjablonen en andere communicatiemiddelen aan, zodat hij vanaf 1 januari 2020 het nieuwe btw-id gebruikt. Tot en met 31 december 2019 gebruikt hij zijn huidige btw-id nog.
• Hij deelt zijn nieuwe btw-id alvast met u. Zo bent u op de hoogte van het nieuwe btw-id en past dit, waar nodig, aan in uw administratie. Hij licht ook zijn vaste leveranciers en zakelijke klanten in.
• Hij past per 1 januari 2020 het btw-id aan in de administratiesoftware.

Doet uw klant (ook) zaken binnen de EU en/of daarbuiten?
Vanaf 1 januari 2020 moet uw klant zijn nieuwe btw-id gebruiken voor zowel contacten met leveranciers als met klanten. Dan is zijn huidige btw-id niet meer geldig. Dit is van groot belang bij de handel in de EU. Vanaf 1 januari 2020 is het nieuwe btw-id te verifiëren in het uitwisselingssysteem voor btw-informatie (VIES).
Verder dient u nog op het volgende te letten:
• Als uw klant in de EU verkoopt is het van belang dat hij voor verkopen vanaf 1 januari 2020 zijn nieuwe btw-id op zijn factuur zet.
• Als uw klant inkoopt in de EU moet zijn leverancier voor verkopen vanaf 1 januari 2020 het nieuwe btw-id op de factuur plaatsen en gebruiken bij de opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP).
• Krijgt uw klant in 2020 een factuur voor goederen of diensten die de EU-leverancier al in 2019 heeft verricht? En staat op deze factuur toch het oude btw-nummer? Dan hoeft uw klant de leverancier niet te vragen om een factuur met zijn nieuwe btw-id.
• Als uw klant is geregistreerd voor de mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling), dan zet de Belastingdienst deze registratie om in het nieuwe btw-id. Uw klanten ontvangen daarover apart informatie. 
Voor teruggaaf van btw uit andere EU-landen via het portaal op belastingdienst.nl/eubtw blijft u, of uw klant, inloggen met de huidige gebruikersnaam. Dat is het omzetbelastingnummer met daarvoor ‘NL’. Als identificatie van uw klant geeft de Belastingdienst vanaf 1 januari 2020 het nieuwe btw-id van de eenmanszaak door aan de EU-belastingdiensten bij wie uw klant - of de eenmanszaak - een verzoek indient voor teruggaaf van btw.

Let op!
Alleen het btw-id van Nederlandse eenmanszaken verandert, die van overige EU-ondernemers blijft ongewijzigd.