3. Doorbetaling werknemers

Een werkgever moet twee jaar lang het loon doorbetalen van zieke werknemers (minimaal 70% gedurende twee jaar). Neem met uw klant zijn personeelsbestand door om het (risico op) ziekteverzuim goed in kaart te brengen. Wellicht is aanpassing van de aanpak van het ziekteverzuim binnen de onderneming van uw klant gewenst en zijn andere of betere vastleggingen in het personeelsdossier noodzakelijk.