4. Laatste btw-aangifte boekjaar

Denk bij het maken van de laatste aangiften van het boekjaar aan de volgende punten.

Privégebruikgerelateerde correcties:

- correctie btw privégebruik auto (zowel voor de ondernemer als voor zijn personeel);
-  correctie btw privégebruik voor bijvoorbeeld gas, water, elektriciteit en warmte;
-  correctie btw voor gebruik door de ondernemer van tot het bedrijf behorende goederen voor andere dan bedrijfsdoeleinden (onder andere privégebruik, bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen die de ondernemer zowel zakelijk als privé gebruikt,;
- correctie btw voor verrichten van diensten door de ondernemer voor andere dan bedrijfsdoeleinden (onder andere privégebruik);
- correctie in het kader van de bedrijfskantineregeling;
- overige correcties op aftrek van voorbelasting over verstrekkingen aan het personeel (gelegenheid geven tot sport of ontspanning, privévervoer en huisvesting) en voor relatiegeschenken en dergelijke.

Pro-ratagerelateerde correcties:

Ondernemers die niet uitsluitend btw-belaste prestaties verrichten moeten het pro-rataaftrekpercentage voor het afgelopen jaar berekenen. Dit kan leiden tot een correctie (naar boven of beneden) van de eerder in aftrek gebrachte btw op algemene kosten.
- Indien het pro-rata-aftrekpercentage daalt onder de 90% (of 70% voor onder meer reisbureaus), moet u de gevolgen voor eventuele ‘opties belaste huur’ in huurcontracten beoordelen
- Er moet herziening van voorbelasting op roerende en onroerende investeringsgoederen plaatsvinden.