4. Kabinet gaat verschillen tussen belasting- en premiedruk tussen IB-ondernemers en dga’s niet verkleinen

Het kabinet is voorlopig niet van plan de verschillen tussen de belasting- en premiedruk tussen IB-ondernemers en dga’s te verkleinen.
Dit blijkt uit één van de vele antwoorden van minister Asscher (SZW) op vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het interdepartementaal beleidsonderzoek naar zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP) en de kabinetsreactie op het IBO ZZP.
In het IBO zzp zijn ook de belasting- en premiedrukverschillen tussen IB ondernemers en dga’s onderzocht. Het rapport concludeert dat de stimulering van ondernemerschap niet rechtsvormneutraal is, aangezien de IB-ondernemer in vergelijking met de dga in veel gevallen een belastingdruk heeft die beduidend lager ligt, vooral bij lagere winstniveaus. Het verschil neemt geleidelijk af bij hogere winsten. In het rapport wordt aanbevolen om de verschillen in belastingdruk tussen de regimes te verminderen. Het kabinet deelt de analyse van de IBO-werkgroep, maar is van mening dat een brede politieke en maatschappelijke discussie nodig is alvorens stappen te zetten in deze richting, aldus Asscher.