Wijze Raad Journaal

Verblijfskosten eigen rijders 2018: € 36,50
Verblijfskosten eigen rijders 2018: € 36,50 - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

11/04/2018 - Transportondernemers – eigen rijders - die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen gebruik maken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. 
Lees meer

Pensioen in eigen beheer (cijfers)
Pensioen in eigen beheer (cijfers) - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

08/04/2018 - Tijdens de behandeling van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen heeft de staatssecretaris toegezegd om de Kamer jaarlijks over het daadwerkelijke gebruik van deze regeling te informeren. In het jaar 2017 hebben in totaal 70.289 directeuren-grootaandeelhouders (dga's) gebruik gemaakt van de fiscale faciliteiten die geboden zijn bij het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer. Van deze groep hebben 27.497 dga's gekozen voor omzetting in een oudedagsverplichting en 42.792 dga's voor afkoop. Met de afkoop door deze dga's gaat een opbrengst van loonheffing ter grootte van circa € 3,3 miljard gepaard.  
Lees meer

Huurtoeslag bewoners van recreatiewoningen met terugwerkende kracht gestopt
Huurtoeslag bewoners van recreatiewoningen met terugwerkende kracht gestopt - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

28/03/2018 - Woont u in een recreatiewoning? En ontvangt u na 1 april 2018 nog huurtoeslag? Houdt u er dan rekening mee dat Belastingdienst/Toeslagen de huurtoeslag met terugwerkende kracht stopt. U moet de huurtoeslag zo snel mogelijk zelf stopzetten. De sinds 1 april te veel ontvangen toeslag moet u terugbetalen.   
Lees meer

Denksportorganisaties moeten btw gaan betalen
Denksportorganisaties moeten btw gaan betalen - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

27/03/2018 - Het Europese Hof van Justitie heeft op 26 oktober 2017 een einde gemaakt aan de btw-vrijstelling voor denksporten. Het Hof besliste dat een activiteit die wordt gekenmerkt door een te verwaarlozen lichamelijke component, zoals wedstrijdbridge, schaken en dammen niet als ‘echte sport' kwalificeert.  
Lees meer

Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker
Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

21/03/2018 - Het wordt een stuk aantrekkelijker gemaakt een fiets van de zaak te krijgen door een versimpeling van de fiscale fietsregeling. 
Lees meer