3. Belastingdienst: Uitstelregeling gaat digitaal

De beconregeling gaat veranderen. Overzichten op papier en cd-rom van team Centrale Verwerking Uitstel (CVU) worden vervangen door digitale berichten. Het gaat om alle informatie die CVU verstuurt aan fiscaal dienstverleners over de uitstelregeling, zoals toegekend en afgewezen uitstel, inleverschema's en eerste en tweede waarschuwingen.
Digitaal uitstel aanvragen was al eerder bekend. Vanaf aangiftejaar 2013 moesten fiscaal dienstverleners in de beconregeling digitaal uitstel aanvragen. Nieuw is dat de terugkoppeling vanuit de Belastingdienst nu ook digitaal gaat verlopen. Vorig jaar heeft CVU deze ontwikkeling reeds aangekondigd.
Fiscaal dienstverleners kunnen de komende tijd zelf bepalen wanneer ze overgaan naar de digitale variant. Zij ontvangen de informatie over belastingjaar 2016 in ieder geval ook nog op cd-rom en papier tot 1 maart 2018. Vanaf belastingjaar 2017 is alleen digitale terugkoppeling mogelijk.