4. Koop-aanneemsom is bruikbaar voor waardebepaling bedrijfspand

De WOZ-waarde van een bedrijfspand met een werkruimte en kantoor op een bedrijventerrein is voor het belastingjaar 2016 vastgesteld op € 304.000. X bepleit in deze procedure een waarde van € 135.000. 
De bouw van het pand is in 2014 begonnen en in 2015 was de onroerende zaak gereed. Op 16 mei 2014 is de aankoop van de onroerende zaak door X voor een bedrag van € 502.150 bij de notaris gepasseerd.
Uitgaande van de door X betaalde prijs van € 502.150 is de waarde volgens Rechtbank Rotterdam niet te hoog vastgesteld, ook al is niet inzichtelijk of en hoe de Heffingsambtenaar rekening heeft gehouden met de waardeontwikkeling tussen 21 mei 2013 (de door X gestelde datum van totstandkoming van de koop-aanneemsom) en 1 januari 2015 (de waardepeildatum). De Rechtbank acht niet aannemelijk dat de waarde in die periode sterker is gedaald dan tot de door de Heffingsambtenaar vastgestelde waarde van € 304.000. X heeft daartoe ook overigens onvoldoende gesteld.
(Rechtbank Rotterdam, nr. 16/6346)