3. Voorbereiden op Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bent u al goed voorbereid op de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de 10 belangrijkste stappen ter voorbereiding op de AVG op een rijtje gezet. Zo kunnen organisaties zich beter voorbereiden op de start van AVG op 25 mei 2018.

Overheden, bedrijfsleven en verenigingen moeten vanaf deze datum voldoen aan de AVG. De AVG zorgt voor versterking en uitbreiding van privacy-rechten. De verplichtingen van organisaties nemen toe.

In 10 stappen voorbereid op de AVG
U leest in het document ‘In 10 stappen voorbereid op AVG‘ onder andere wat verandert en wat u zelf kunt doen, zodat u op tijd klaar bent. Ook vindt u informatie over onder andere:

• regels rond de meldplicht bij datalekken
• de wettelijke grondslag om gegevens te mogen registreren
• rechten van burgers die met de verwerking van persoonsgegevens te maken krijgen

Meer informatie
U leest meer informatie over de nieuwe Europese privacywetgeving op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

U kunt tijdens de voorbereiding ook terecht op de website hulpbijprivacy.nl of gebruikmaken van de AVG-regelhulp.

Handig is de infographic ‘AVG in een notendop’.

2. Veelverzuimers btw-aangiften ontvangen brief Belastingdienst

De Belastingdienst stuurt uiterlijk 14 april een brief naar ruim 7.400 ondernemers die over meerdere perioden (nog) geen aangifte omzetbelasting hebben gedaan. In de brief staat dat het btw-nummer misschien wordt ingetrokken. De Belastingdienst gaat er namelijk van uit dat de betreffende ondernemer is gestopt. Heeft uw klant de brief ontvangen en is zijn onderneming niet gestopt? Dien dan alsnog alle ontbrekende aangiften in of stuur het bij de brief gevoegde antwoordformulier op.

Voor brieven met dagtekening 31 maart heeft u tot 22 april 2018 de tijd om te reageren.
Voor brieven met dagtekening 14 april is de uiterste reactiedatum 6 mei 2018

De genoemde datums gelden zowel voor de in te dienen aangiften als het antwoordformulier.

Digitaal of per post
De ontbrekende aangiften kunt u tot een jaar terug digitaal indienen. Ontbrekende aangiften over perioden langer dan een jaar geleden moet u schriftelijk indienen. Stuur deze aangiften naar:

Belastingdienst
Antwoordnummer 21510
6400 SW Heerlen

Dit adres gebruikt u ook voor het antwoordformulier.

Dit adres gebruikt u ook voor het antwoordformulier.

Lees meer in de brief ‘Voornemen intrekken btw-nummer’

1. Accountant verdacht van medeplichtigheid belastingfraude

De FIOD heeft op 12 april 2 woningen in Numansdorp en Rockanje en een accountantskantoor in Rotterdam doorzocht. Er is administratie in beslaggenomen. 
De verdenking is dat een 73-jarige man, woonachtig op Nederlandse Antillen, een opbrengst van vele miljoenen heeft ingebracht in een Stichting Particulier Fonds (SPF). Een SPF is vergelijkbaar met een trust. Verdachte heeft in zijn aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2001 tot en met 2009 niets vermeld over deze SPF. 
Een accountantskantoor heeft de aangiften inkomstenbelasting van verdachte ingevuld en ingediend. Een 52-jarige accountant was op persoonlijke titel betrokken als voorzitter van deze trust. De accountant en het accountantskantoor worden verdacht van medeplichtigheid aan de vermoedelijk opzettelijke onjuiste aangiften inkomstenbelasting. Het vermoeden is dat Nederland met deze fraude € 120.000 is misgelopen.

  • 1
  • 2