6. Belastingvrije vergoeding voor laadpaal (semi-)elektrische auto

In de praktijk blijkt onduidelijkheid te bestaan over de fiscale aspecten als een werkgever een oplaadvoorziening (hierna: laadpaal) laat plaatsen in of bij de woning van de werknemer voor een (semi-)elektrische auto die de werkgever ter beschikking stelt.

Het kan hierbij gaan om uiteenlopende uitvoeringen van laadpalen en van de eventueel benodigde aanpassingen, zoals het plaatsen van een extra groep in de meterkast. Doorgaans is het plaatsen van een laadpaal niet opgenomen in de catalogusprijs van een (semi-)elektrische auto. Maar hoe pakt dit fiscaal uit als u als werkgever de kosten van de aanschaf en het plaatsen van een laadpaal voor uw rekening neemt?

Het antwoord luidt dat u hiervoor niets extra's tot het loon van uw werknemer hoeft te rekenen.
De kosten worden geacht deel uit te maken van de fiscale bijtelling voor de auto van de zaak. Dit geldt ook als u een vergoeding betaald voor het plaatsen van de laadpaal, als de werknemer op uw verzoek de laadpaal op eigen kosten plaatst of laat plaatsen. In beide gevallen leidt dit niet tot een verhoging van de fiscale bijtelling.

Let op!
Als een werkgever ook de voor het opladen verbruikte stroom vergoed, moet u dit tot het loon van de werknemer rekenen.

Tags: jaargang 1, nummer 1, april, 2015