8. Auto van de zaak en woon- werkverkeer

Over woon- werkkilometers bij de auto van de zaak bestaat veel verwarring.

Deze verwarring ontstaat doordat de Wet op de loonbelasting het woon-werkverkeer als zakelijk beschouwt en de Wet op de omzetbelasting als privé. Voor het bijhouden van een rittenregistratie met betrekking tot de 500 kilometer grens voor de loonbelasting worden de woon-werkkilometers dus als zakelijk aangemerkt, maar de omzetbelasting niet.

Let op!
Om de bijtelling zowel voor de loonbelasting als de omzetbelasting te ontlopen is een sluitende kilometerregistratie vereist. Een rittenregistratie met keurmerk is niet verplicht. Als een ondernemer gebruik maakt van een rittenregistratie zonder keurmerk moet de output van deze rittenregistratie voldoen aan de formele eisen die gelden voor elke (ook handmatige) rittenregistratie. Deze formele eisen zijn beschreven in de Uitvoeringsregeling Loonbelasting en zijn te vinden op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Het voordeel van een rittenregistratiesysteem met keurmerk is dat dit systeem in het ontwerp voldoet aan een aantal vereisten, waardoor het systeem minder fraudegevoelig is. Hier houdt de Belastingdienst bij de controle rekening mee.

Tags: jaargang 1, nummer 1, april, 2015