1. Geldt reclamebelasting ook voor zorgverleners?

Is uw klant huisarts? En moet hij/zij reclamebelasting betalen voor een naambordje aan de deur van zijn/haar praktijk? Ga dan na of de aanslag wel terecht is.
Op dit moment ontvangt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten veel klachten van huisartsen dat zij reclamebelasting moeten betalen.
De reclamebelasting is een belasting die in elke gemeente door de gemeenteraad in een verordening wordt vastgesteld. De VNG wijst op de mogelijkheid om onder voorwaarden een vrijstelling te geven of het nihil-tarief te hanteren. Besluitvorming ligt echter bij iedere gemeente zelf.
De gemeenteraad heeft dus de mogelijkheid om in de verordening reclamebelasting vrijstellingen op te nemen. De VNG heeft dat ook opgenomen in haar modelverordening en wijst nogmaals op deze mogelijkheid. De beslissing over het al dan niet opnemen van vrijstellingen in de verordening blijft aan de gemeenteraad.

Facultatieve vrijstellingen
De gemeenteraad kan in de verordening reclamebelasting zogenoemde facultatieve vrijstellingen opnemen voor bijvoorbeeld huisartsen, dierenartsen, tandartsen of notarissen. Mits ze daarbij niet strijdig handelen met het gelijkheidsprincipe.

Nihil-tarief
Gemeenten hebben ook nog de mogelijkheid om een zogenaamd nihil-tarief voor naambordjes tot een bepaalde omvang op te nemen in hun verordening. Daarmee wordt voorkomen dat kleine naambordjes worden belast. In de modelverordening van de VNG is een nihil-tarief opgenomen voor bordjes met een omvang van minder dan 0,1 m2.

Verplichte vrijstelling
In de Gemeentewet is geen verplichte vrijstelling opgenomen, alleen de mogelijkheid van een facultatieve vrijstelling. Een verplichte vrijstelling voor bepaalde doelgroepen kan alleen via de landelijke wetgever geregeld worden. De landelijke wetgever mag vrijstellingen voorschrijven, ook als die niet objectief zijn. Gemeenten mogen dat niet.